Veb sajtovi sa fiksnim stranicama - "fixed layout"

fiksni raspored elemenata
Nazad na ostale članke

Veb sajtovi sa fiksnim dimenzijama stranica

Veb sajtovi sa fiksnim rasporedom elemenata na veb stranici ili "fixed layout web sites" su veb sajtovi čija je struktura veb stranica takva da oni mogu biti pregledani samo na velikim ekranima. Tačnije oni mogu biti pregledani i na manjim ekranima tj. na ekranima sa manjom rezolucijom, ali ih nećete videti u celosti na ekranu, već je potrebno zumiranje ili "šetanje" po veb stranici levo, desno, gore, dole kako biste bili u mogućnosti da pročitate ili vidite ceo sadržaj. To svakako danas, u vremenu ekspanzije mobilnih uređaja, nije najbolje rešenje.

Nemogućnost komfornog pregledanja veb stranica na ovakvim veb sajtovima je uzrokovana time što njihova struktura nije prilagođena ekranima mobilnih uređaja tj. dimenzije njihovih elemenata su izražene u fiksnim jedinicama mere, kao na primer pikselima (px). Naravno nije samo ovo u pitanju već i celokupna struktura HTML koda. HTML je opisni jezik koji se koristi u izradi veb stranica i predstavlja sam "kostur" svake veb stranice.

U svakom slučaju u nekim ranijim godinama ovakvi sajtovi su bili sasvim prihvatljivi, čak šta više i jedini izbor, jer su se tada koristili isključivo desktop računari, sa velikim ekranima za pregledanje veb stranica. Danas je drugačije zbog toga što postoje mnoštvo različitih dimenzija i rezolucija ekrana na raznim uređajima kojima možete da pregledate veb stranice, te je i veb dizajnerima posao dosta otežan u odnosu na prethodni period.

Naravno i danas je moguće da ovakvi veb sajtovi mogu da zadovolje nečije potrebe, mada je takva mogućnost mala. Verovatno bi bili adekvatni za neku veb aplikaciju koja nije namenjena široj publici, već samo služi u neke poslovne svrhe, a ne zahteva rad na nekom mobilnom uređaju.

Da se razumemo, ovo ne znači da ovakvi veb sajtovi moraju da budu hendikepirani što se tiče bilo kakve napredne funkcionalnosti, već samo u vizuelnom smislu nisu prilagođeni za sve uređaje. Što ipak može biti značajan hendikep u smislu, recimo, prodaje nekih proizvoda jer kupac sigurno neće imati strpljenja da zumira i pomera sadržaj levo, desno kako bi bio u mogućnosti da vidi ceo sadržaj i obavi kupovinu.

Učestvujte u anketi: šta biste voleli da pišemo u našem blogu?

loading icon