Šta je CSS?

Šta je CSS?
Nazad na ostale članke

CSS jezik za stilizaciju veb stranica

CSS je skraćenica od Engleskih reči "Cascading Style Sheet" što bi otprilike značilo "kaskadni opisi stila". U stvari malo je teže bukvalno prevesti ovaj izraz. Jednostavno rečeno CSS je jezik kojim se stilizuje i formatira bilo koji HTML element na veb stranici. CSS omogućava definisanje dimenzija, boja, oblika i pozicije HTML elementa na veb stranici. Takođe uređuje npr. veličinu, boju ili stil fonta koji se upotrebljava, pozadinsku boju ili sliku elementa, a može čak da napravi i animacije na stranici.

CSS je usko povezan sa HTML-om i nadograđuje ga. U suštini danas je gotovo nemoguće zamisliti ove dve stvari odvojeno. Bez CSS-a veb stranica bi izgledala kao sa početka 90-ih godina i na njoj bi se video samo tekst bez ikakvog vizuelnog stilizovanja, sem možda veličine fonta. Takav veb sajt danas ne bi predstavljao veliki uspeh u izradi veb sajtova. Izgledao bi nekao ovako, kao prvi veb sajt na svetu.

Prvi veb sajt

Tako da danas sve one lepe i privlačne stranice veb sajtova koje pregledate su rezultat CSS stilizacije koju, uz pomoć ovog jezika, prave veb dizajneri. Takođe, CSS je odgovoran što danas možete da pregledate veb sajtove na svim mobilnim uređajima, jer su prilagođeni svim rezolucijama ekrana. Kao što smo napomenuli CSS-om stilizujete oblik, boju, veličinu nekog HTML elementa, ali takođe možete da odredite i njegovu poziciju na veb stranici nezavisno od njegovog redosleda definisanog u HTML-u. Recimo neki element koji se nalazi na samom kraju HTML strukture možete postaviti da vizuelno bude prvi, pomeriti ga gore, dole levo, desno itd. Ovo ne znači da smo izmenili samu strukturu HTML stranice CSS-om, ona je ostala ista, ali je vizuelni prikaz, za nekog ko pregleda veb sajt, drugačiji. Struktura HTML stranice može biti izmenjena drugim veb tehnologijama, programskim jezicima, kao recimo Java Script, ali to je već druga tema.

Sve u svemu CSS je danas neizostavan element u izradi veb sajtova i veb aplikacija i bez njega ne bismo imali pregledne i lepo dizajnirane veb sajtove.

Primer CSS koda:

body {
background-color: #555;
color: #fff;
font-size: 16px;
font-family: Calibri;
}

Učestvujte u anketi: šta biste voleli da pišemo u našem blogu?

loading icon