Statički veb sajtovi

Statički veb sajtovi
Nazad na ostale članke

Šta su statički veb sajtovi i nastanak WWW-a (WorldWideWeb)

Statički sajtovi su namenjeni onima koji nemaju potrebu za čestim menjanjem i ažuriranjem sadržaja sajta. Ovaj tip sajtova je inače i najjeftiniji jer ne podrazumeva upotrebu naprednijih tehnologija ili programskih jezika, kao što su PHP, C#, Python, MySQL itd. Ovi programski jezici i tehnologije omogućuju dinamičnost veb sajta i razne funkcionalnosti.

Statički sajtovi su bazirani samo na HTML-u i CSS-u, koji predstavljaju kostur sajta tj. definisanje njegovih celina (HTML kod) i vizuelni dizajn sajta, boje, oblici, proporcije (CSS kod). Mada, može biti korišćen i programski jezik Java Script za postizanje nekih efekata na veb stranici, kao na primer razne animacije ili neke druge manipulacije elementima na veb stranici. Kod ovakvog tipa sajtova svako ažuriranje podataka zahteva rad stručnijeg lica, koje je izradilo veb sajt. Iz ovih razloga statički sajtovi polako, ali sigurno postaju prevaziđeni. U današnje vreme interakcija sa kupcima preko sajta je nezaobilazna i potrebna, kao i mnoge druge funkcionalnosti koje mogu da poboljšaju vaše poslovanje. Ukoliko je vaše poslovanje takvo da ne zahteva česta ažuriranja podataka na sajtu i ukoliko vam nisu potrebne dodatne funkcionalnosti na sajtu, kao npr. regisrtacija korisnika u bazu sajta (radi obavljanja neke aktivnosti na sajtu), interakcija sa kupcima/klijentima preko sajta ili nešto drugo onda će ovakav sajt zadovoljiti vaše potrebe.

Na početku su svi veb sajtovi bili statički, a zanimljiva informacija je da je prvi veb sajt na svetu napravio Tim Berners-Li, koji je radio za CERN (CERN), a objavljen je 06. avgusta 1991 godine. Tim Berners-Li je takođe napravio prvi veb pregledač, kao današnji Chrome, Firefox, Opera, Safari i drugi, a zvao se WorlWideWeb i odatle “www.” u nazivima veb adresa. Isti čovek je zaslužan za prvi veb server koji se zvao CERN HTTPd (eng. Hypertext Transfer Protocol Daemon).

Prvi veb sajt na svetu je izgledao dosta obično i sadržao je samo tekst i linkove (veze ka drugim veb stranicama). U suštini je objašnjavao kako se koristi WorldWideWeb i kako možete da pokrenete svoj server, a izgledao je ovako.

Prvi veb sajt na svetu

Možete ga pogledati onlajn na ovoj adresi:
http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html

Učestvujte u anketi: šta biste voleli da pišemo u našem blogu?

loading icon