Статички веб сајтови

Статички веб сајтови
Назад на остале чланке

Шта су статички веб сајтови и настанак WWW-а (WorldWideWeb)

Статички сајтови су намењени онима који немају потребу за честим мењањем и ажурирањем садржаја сајта. Овај тип сајтова је иначе и најјефтинији јер не подразумева употребу напреднијих технологија или програмских језика, као што су PHP, C#, Python, MySQL итд. Ови програмски језици и технологије омогућују динамичност веб сајта и разне функционалности.

Статички сајтови су базирани само на HTML-у и CSS-у, који представљају костур сајта тј. дефинисање његових целина (HTML код) и визуелни дизајн сајта, боје, облици, пропорције (CSS код). Мада, може бити коришћен и програмски језик Java Script за постизање неких ефеката на веб страници, као на пример разне анимације или неке друге манипулације елементима на веб страници. Код оваквог типа сајтова свако ажурирање података захтева рад стручнијег лица, које је израдило веб сајт. Из ових разлога статички сајтови полако, али сигурно постају превазиђени. У данашње време интеракција са купцима преко сајта је незаобилазна и потребна, као и многе друге функционалности које могу да побољшају ваше пословање. Уколико је ваше пословање такво да не захтева честа ажурирања података на сајту и уколико вам нису потребне додатне функционалности на сајту, као нпр. регисртација корисника у базу сајта (ради обављања неке активности на сајту), интеракција са купцима/клијентима преко сајта или нешто друго онда ће овакав сајт задовољити ваше потребе.

На почетку су сви веб сајтови били статички, а занимљива информација је да је први веб сајт на свету направио Тим Бернерс-Ли, који је радио за ЦЕРН (CERN), а објављен је 06. августа 1991 године. Тим Бернерс-Ли је такође направио први веб прегледач, као данашњи Chrome, Firefox, Opera, Safari и други, а звао се WorlWideWeb и одатле “www.” у називима веб адреса. Исти човек је заслужан за први веб сервер који се звао CERN HTTPd (енг. Hypertext Transfer Protocol Daemon).

Први веб сајт на свету је изгледао доста обично и садржао је само текст и линкове (везе ка другим веб страницама). У суштини је објашњавао како се користи WorldWideWeb и како можете да покренете свој сервер, а изгледао је овако.

Први веб сајт на свету

Можете га погледати онлајн на овој адреси:
http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html

Учествујте у анкети: шта бисте волели да пишемо у нашем блогу?

loading icon