Шта је HTML?

Шта је HTML?
Назад на остале чланке

HTML језик као основа израде веб сајтова

HTML је скраћеница од Енглеских речи "Hyper Text Markup Language", или у преводу "језик за обележавање хипертекста". HTML није програмски језик, већ, као што је напоменуто, описни језик и састоји се од тзв. "тагова" (енг. Tags) , што у преводу значи ознака. Дакле, ове ознаке или тагови омогућавају да одређени делови текста буду обележени, као рецимо, наслови, параграфи, линкови, слике или неке целине веб странице које садрже претходно поменуто.

У суштини HTML је основа сваке веб странице и без обзира да ли је веб сајт само обична статичка веб презентација или комплексан динамички веб сајт базиран је на HTML -у. Одређеном структуром HTML -а и употребом одговарајућих тагова (ознака) постиже се боља семантичка вредност писаног кода. Ово у суштини значи да веб претраживачи, као што је Гугл, могу боље да разумеју сам садржај веб странице, што на крају помаже код бољег рангирања веб странице у претрази и помаже оптимизацију веб сајта за веб претраживаче (енг. SEO - Search Engine Optimization).

Неки од примера HTML тагова су:


<р></р> - таг који означава параграф текста.
<h1></h1> - таг који означава главни наслов веб странице. Нумеричке вредности у овом тагу се могу кретати од 1-6 у зависности од проиритета наслова на веб страници (h1,h2,h3...).
<img src="image.jpg" alt="promo-img"> - таг који обележава слику на веб страници.
<a href="about.html"></a> - таг који означава линк тј. везу ка другој веб страници.
<section></section> - траг који означава одређену целину садржаја веб странице.
<div></div> - таг који такође означава одређену целину веб странице, али нема семантичку вредност као <section></section> таг, који је уведен са HTML5 стандардом.


Ово су само неки од HTML тагова и као што се може видети, у некима из примера, HTML тагови могу да садрже и одређене додатне атрибуте, као што су "src" и "href" , који детаљније описују сам HTML таг. Постоји више верзија HTML-а, а данас је у употреби HTML5, као задљи веб стандард.

Историја HTML

HTML је направио Тим Бернерс Ли 1990. године, који је тада био запослен у CERN-у. CERN је највећи центар за истраживаље елементарних честица, који се налази у околини Женеве. Тим Бернерс Ли је, за потребе олакшања сарадње међу научницима на пројетктима, креирао HTML како би омогућио бољу комуникацију на великим удаљеностима, будући да су на пројектима учествовали научници из целог света. Направио је и први веб сервер на свету, назван "CERN HTTPd" (Hypetext Tranfer Protocol Deamon), у ову сврху.

Први веб сервер
Први веб сервер направљен од стране Тим Бернерс Лиа

Укратко HTML се развијао отприлике овако:
- HTML DTD 1.1 - 1992. година
- HTML 2.0 - 1995. година
- HTML 3.2 - јануар 1997. година
- HTML 4.0 -децембар 1997. година
- HTML 4.01 - децембар 1999. година
- XHTML 1.0 - 2.0 - HTML језик на бази XML језика. Почео да се развија као посебан стандард, али се на крају одустало од њега појавом HTML5 стандарда.
- HTML 5 - 2008. године објављен предлог, а 2014. године признат за званичан стандард од стране W3C (WorldWideWeb Consortuim), који представља међународну организацију за стандардизацију веба (www).

Од појаве HTML5 стандарда даље се наставља са његовим развијањем и он постаје основа развоја свих веб страница. Испод је прост пимер кода једне веб странице писан у HTML 5 стандарду.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Moja veb stranica</title>
<meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<h1>Naslov veb stranice</h1>
</body>
</html>

Учествујте у анкети: шта бисте волели да пишемо у нашем блогу?

loading icon