Шта је MySQL? | Шта је SQL?

Шта је MySQL?  Шта је SQL? Базе података
Назад на остале чланке

Шта је MySQL, а шта SQL и за чега служе?

У овом чланку ћемо се бавити базама података, њиховом дефиницијом и сврхом и одговорити на питање шта су појмови из наслова. Дакле, шта је MySQL и шта је SQL? Сваки веб сајт или веб апликација презентује или обрађује неке податке, којима корисници приступају и исте користе у њима потребне сврхе. Вероватно можемо рећи да онда скуп неких података представља неку информацију која моће да се искористи, као што рецимо податак о улици, броју и граду неке фирме представља скуп података тј. информацију о локацији фирме коју користимо да бисмо ту фирму пронашли.

Ово је једноставан пример, али ти скупови података могу бити доста већи, као рецимо, подаци за неког корисника који се регистровао на неки веб сајт или подаци неког студента, у које може да улази име, презиме, адреса, датум рођења, па затим све његове оцене током студија и друго.

Па да кренемо из почетка, што би се рекло.

Да би се сви ови подаци могли смислено и уредно презентовати или ефикасно обрадити потребно је да их негде складиштимо. У ову сврху нам служе базе података.

Шта је база података?

База података представља колекцију података организованих тако да се подацима може лако приступити и манипулисати. Уопштено базе података би се могле поделити према типу података које садрже, као рецимо, текстуалне, нумеричке или базе неких других типова података.

Међутим, комјутерске базе података се најчешће класификују у зависности од њиховог организационог приступа. Организациони приступ се другачије назива модел базе података. Модел базе података одређује њену логичку структуру , начин на који су подаци складиштени и организовани и начин на који се њима манипулише.

Да би се лакше управљало базама подата постоје системи за управљање базама података. Можемо их поделити грубо у две групе:

1. Релациони модел
2.Нерелациони модел

Ми ћемо се овде сконцентрисати на Релациони модел базе података. И на крају долазимо до одговора шта је MySQL?

Шта је MySQL?

MySql logo

MySQL је систем за управљање релационим базама подата (енг.RDBMS - Relational Database Management System). Релациони модел подразумева да су подаци организовани у форми редних листа тј. табела са колонама и редовима, а груписани су релацијама. Ове табеле можемо да замислимо као табеле у MS Excel-у. Релација је веза између две табеле сродних података.

MySQL је у суштини специјално дизајнирана софтверска апликација која омогућава интеракцију корисника или других апликација, са једне стране, и саме базе података са друге стране. Другим речима омогућава дефинисање, креирање, претрагу, ажурирање тј. администрацију једне базе података. MySQL је један од најкоришћенијих система за управљање релационим базама подата, а поред њега ту су и SQLite и PostgreSQL. MySQL је "open source" пројекат тј. пројекат отвореног кода, а назив је добио по имену ћерке коаутора Michael Widenius-а i SQL-а. Прва верзија MySQL-а се појавила 1995. године, а транутна је 5.7.21 од јануара 2018 године. MySQL има подршку у свим познатијим програмским језицима, па тако и одличну подршку у PHP језику, као најкоришћенијем серверском програмском језику. Примећујемо да се у називима база података увек провлачи SQL. Долазимо до питања шта је SQL?

Шта је SQL?

SQL је акроним од Енглеских речи "Structured Query Language", што би у преводу значило структурални упитни језик. Дакле, SQL је упитни језик који користимо за издавање команди за манипулацију подацима базе података, као и за комплетно њено креирање, измену или брисање, како саме базе, њених табела, тако и података који се налазе у бази података.

SQL је један од првих комерцијалних језика Edgar F. Codd-овог релационог модела. SQL је стандардизован 1986. године, па следе допуне стандарда 1989. и 1999., али и поред тога није у потпуности преносив између различитих система за управљање релационим базама података. Ово значи да његова синтакса није усклађена и компатибилна између различитих система. Тако да се SQL синтакса делимично разликује код MySQL-а и на пример SQLite-а.

Пример SQL кода:


SELECT * FROM `users` WHERE `country` = `Srbija`;
INSERT INTO `users` VALUES('Petar', 'Petrović', '021-111-222', 'petar@sbb.rs', 'Srbija');
UPDATE `users` SET `phone`=`021-444-555` WHERE `id`=1;
DELETE FROM `users` WHERE `id`=1;


Шта значи овај код?

Као што видите из горњег примера SQL језик је лако читљив, нема никакве компликоване синтаксе. И онај ко први пут види SQL код може без проблема да схвати шта он ради. Ипак ћемо појаснити сваки пример.

Прва линија, која почиње SELECT наредбом селектује све податке, што означава "*", из табеле `users`, у којој колона `country` има вредност `Srbija`. Дакле, скоро, па као по Вуку. :)

Друга линија, која почиње INSERT наредбом, снима у табелу `users` податке са следећим вредностима ('Petar', 'Petrović', '021-111-222', 'petar@sbb.rs', 'Srbija'). Подаци се уносе редоследом који је исти као и редослед колона у табели. У овом случају табела би имала називе колона Име, Презиме, Телефон, Мејл, Држава.

Трећа линија, која почиње са наредбом UPDATE, ажурира колону `phone` у табели `users`, али тамо где је идентификациони број корисника 1 и поставља нову вредност `021-444-555`;

Четврта линија, која почиње са наредбом DELETE, брише корисника са идентификационим бројем 1 из табеле `users`.

Уколико желите да сазнате нешто више ево и линкова W3CSchool сајта за MySQL и SQL.

Учествујте у анкети: шта бисте волели да пишемо у нашем блогу?

loading icon